Eren Çamlıkaya

Product Director @ Viatris
Hakkımda

İnternet girişimlerinde 15 yıllık yönetim tecrübesine sahip Çamlıkaya, Üsküdar Amerikan Lisesi’nden sonra İ.T.Ü Elektronik Mühendisliği’nden Lisans ve Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden Yüksek Lisans derecelerini alıp İ.T.Ü İşletme Mühendisliğinde “Girişim Pazarlaması” konusunda Doktora eğitimine başladı. Doktora eğitimi ile paralel olarak ağırlıkla pazaryeri iş modeliyle çalışan çeşitli ölçeklerdeki girişimlerde ürün yönetimi takımlarına liderlik eden Çamlıkaya şu anda uluslararası bir ilaç şirketinde küresel çapta dijital projelere liderlik ederken aktif olarak çeşitli inkübasyon merkezlerinde ürün yönetimi ve analitiği konularında mentorluk yapmaya da devam ediyor.